กรมการขนส่งทางบกเปิดบริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

DLT Smart Service โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

ภาพแบนเนอร์ App Store
https://itunes.apple.com/th/app/dlt-smart-services/id1023223258?l=th&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dlt-smart-services/id1023223258?mt=8

ภาพแบนเนอร์ Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.feewill.fx.ext.dlt

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit