ประโยชน์ที่จะได้รับ
– ความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารสินค้าของผู้ประกอบการ
– ลดต้นทุนและระยะเวลาการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถหมุนเวียนสินค้าภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทุกรูปแบบ
– ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
– ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง ตามมาตรฐานสนามบินนานาชาติ
– ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของเขตปลอดอากรท่าอากาศยาน โดยผู้ชำนาญการทางพิธีการศุลกากรในทุกกิจกรรม
– ศูนย์รวมบริการศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop-Service)

 

Service
หลากหลายรูปแบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการส่งออกสินค้า บริการคลังสินค้าเพิ่มมูลค่า บริการพื้นที่เช่า (สำนักงานและคลังสินค้า) บริการพิธีการศุลกากร บริการจัดส่งสินค้า บริการแรงงาน อุปกรณ์คลังสินค้า ภายใต้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสนามบินนานาชาติ

ติดต่อได้ที่ http://www.freezonethaiairport.com/contactus.php
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.freezonethaiairport.com

 

A01-4 BC-1 B-FZ CE CI CP-1 S-1

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit