แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) อ่านต่อ คลิกลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/logistic2.pdf

 

ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ ในประเทศอาเซียน ในปี 2014 อ่านต่อ คลิกลิ้งค์ด้านล่าง

http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_w3c/ewt_news.php?filename=orgAsean&nid=5862

http://www.ditp.go.th/contents_attach/143528/143528.pdf

 

ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ ในปี 2016 อ่านต่อ คลิกลิ้งค์ด้านล่าง

http://lpi.worldbank.org/international/global/2016

 

 

 

 

เครดิตข้อมูล ตามลิ้งค์เว็บไซต์ข้างต้น

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit