ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-2345-1151
โทรศัพท์ 0-2345-1128
อีเมล : อีเpatcharint@off.fti.or.th

ติดตามอัพเดตข่าวสาร ได้ที่